EMDR Terapisi

Türkçeye göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme olarak çevrilen EMDR terapisi, kişilerin hayatını zorlaştıran deneyimlerinin ardından gelişen semptomların iyileşmesinde ve anıların yeniden yapılandırılıp yaşam kalitesinin arttırılmasında kullanılan etkili bir psikoterapi yöntemidir. EMDR terapisinde danışan bilincinde olduğu ya da olmadığı travmatik durumlar için (ayrılık, sevilen birinin kaybı, istismar veya tüm bunların dışında danışan için zorlu bir yaşantı) beynin sağ ve sol bölümlerini aynı anda aktif olarak kullanarak bilgiyi adaptif şekilde işler. Burada amaç üzerinde çalışılan travmatik anının gerçekten geçmiş olması için alan açmaktır.

Yaşanmış travmatik anılar adeta zamanda donmuş hale gelir. Travmayı hatırlamak görüntüler, sesler, kokular ve duygular değişmediği için ilk kez yaşamak kadar kötü hissettirebilir. Bu tür duygular kişinin hayata bakış açısını ve diğer insanlarla ilişki kurma biçimini olumsuz etkiler. Başarılı EMDR seansından sonra kişi olay aklına geldiğinde görüntüleri, sesleri ve hisleri tekrar yaşamaz. Tabi ki ne olduğunu hala hatırlar ancak daha az üzülür. EMDR, bir kişinin rahatsız edici durumu daha az stresli bir şekilde görmesine yardımcı olan, fizyolojik temelli bir terapi olarak düşünülebilir.

Uygulama şekli her ne kadar terapistin yönlendirmeleri ile, göz hareketleriyle başlasa da devamında işitsel öğelerle ellerde titreşim öğeleri kullanılır. Göz hareketleri hedef anıya ilişkin olumsuz duygulanımda gözle görülür bir tepkimeye fırsat tanırken aynı zamanda danışana da etkili bir şeklide başarılı olabileceği bir görev vererek sonucunda öz yeterlilik duygusu kazanmasını sağlar.

Danışan terapistin rehberliğinde mevcut anının üzerinde duygusal ve duyusal olarak çalışmış olduğundan, beraberinde kontrol hissi gelişir. Artık o anı danışan için kontrol kaybı yaşadığı bir alan olmaktan çıkmaya başlamıştır.

Travmanın bileşenlerini tanımlamak (resim, inanç, duygular, duyumlar vb.), sıralı bir şeklide akla getirmek ve travmatik görselliği ortadan kaldırmak, metaforların ve el işaretlerinin kullanımı danışanı kendisinin patolojisinden daha büyük olduğuna ve var olan yıpratıcı etkilere bir gözlemci mesafesinde kalabileceğine ikna etmeye yöneliktir.

Günümüzde EMDR terapisinin kullanım alanı oldukça geniştir. Bunlar:

 • Travma sonrası stres bozukluğu
 • Depresyon
 • Panik atak
 • Yas süreci
 • Fobiler
 • Yeme bozuklukları
 • Stres yönetimi
 • Baş ağrısı ve psikosomatik durumlar
 • Bağımlılıklar
 • Kişilik bozuklukları
 • Performans, başarı kaygıları

Şeklinde sıralanabilir.

EMDR terapisinin etkili bir yöntem oluşu birçok bilimsel araştırma ile kanıtlanmıştır. EMDR terapisi ve seansları hakkında bilgi almak için iletişim bilgilerimizi kullanarak bana ulaşabilirsiniz.

© 2023

İLETİŞİM

İLETİŞİM FORMU

whatsapp linkİleti